Can nhiệt Thermocouple Wise

  02-03-2021

Tổng quan về Can nhiệt Thermocouple Wise. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Can nhiệt Wise. Các dòng Thermocouple Wise và nhiệt độ tương ứng của từng dòng Can nhiệt. GIới thiệu về Can nhiệt Thermocouple Wise loại có vỏ bọc.

Các loại đồng hồ đo áp suất Wise

  23-02-2021

Đồng hồ áp suất Wise là gì? Giới thiệu về các loại đồng hồ đo áp suất Wise: đồng hồ đo áp suất Wise thông thường, đồng hồ đo áp suất Wise dạng màng, đồng hồ đo áp suất Wise có tiếp điểm điện, đồng hồ đo chênh áp Wise (đồng hồ đo áp suất loại chênh áp).

Các kiểu bộ phận cảm biến chính của đồng hồ áp suất

  05-02-2021

Giới thiệu các kiểu bộ phận cảm biến chính của một đồng hồ áp suất: ống Bourdon (hình chữ C) - Bourdon tube or C tube, ống dạng màng - Capsules, ống dạng xoắn ốc (dạng đuôi lợn) - Helical tube or pig tails tube, ống thổi - Bellows, ống dạng xoắn ốc - Spiral tube

Phụ kiện áp suất Wise dùng cho đồng hồ áp suất

  22-01-2021

Giới thiệu các loại phụ kiện áp suất Wise dùng lắp đặt cho đồng hồ áp suất: bộ chuyển đổi ren Union Wise A010 và A020, bộ giảm nhiệt Siphon Wise A030 và Condensing pot Wise A060, bộ giảm rung chấn Pulsation dampener Wise A040 và Snubber Wise A050, bộ bảo vệ quá áp Wise A070, bộ van điều chỉnh áp suất Wise A080.

Hỗ trợ trực tuyến