Đồng hồ áp suất Wise: Các kiểu chân kết nối của đồng hồ áp suất

  25-08-2020

Đồng hồ áp suất Wise đa dạng về kiểu loại như:

- Đồng hồ áp suất thông thường

- Đồng hồ áp suất chênh áp

- Đông hồ áp suất tiếp điểm điện

- Đồng hồ áp suất màng.

- Đồng hồ áp suất có tín hiệu

Bên cạnh đó về kiểu kết nối đồng hồ áp suất Wise cũng rất đa dạng. Dưới đây là code các loại kết nối của đồng hồ áp suất Wise.

Kiểu B : Đồng hồ áp suất kết nối chân đứng, có vành phía sau

Kiểu N: Đồng hồ áp suất kết nối chân sau, có vành phía trước

Kiểu D: Đồng hồ áp suất kết nối chân đứng, có vành phía trước

Kiểu A : Đồng hồ áp suất chân đứng, không vành

Kiểu K: Đồng hồ áp suất kết nối chân sau, có vành phía sau

Kiểu G: Đồng hồ áp suất kết nối chân sau, không vành

Kiểu M: Đồng hồ áp suất kết nối chân sau, có vành phía trước

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn