Chất lượng sản phẩm Wise Control, hãng Wise Control từ Hàn Quốc với kinh nghiệm trên 50 năm

  24-07-2023

Đồng hồ áp suất Wise

Sản phẩm đồng hồ áp suất Wise chất lượng cao

 

Chất lượng sản phẩm ( Quality)

Chương trình kiểm soát chất lượng của Wise Control đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đồng hồ áp suất Wise chất lượng cao được thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, quy định, mã và tiêu chuẩn.

Slogan chất lượng của Wise Control

Chất lượng là niềm tự hào của chúng tôi

Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Chính sách đảm bảo chất lượng

Chương trình kiểm soát chất lượng của Wise Control đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đồng hồ áp suất Wise chất lượng cao được thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, quy định, mã và tiêu chuẩn xây dựng tốt.

Hơn nữa, chương trình này được thiết kế để cung cấp một cài đặt hoàn chỉnh đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về độ tin cậy, an toàn và bảo vệ môi trường.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, WISE Control Inc. có đội ngũ nhân viên tuyệt vời và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn, mã và quy tắc liên quan đến hạt nhân và KEPIC.

Liên tục cải tiến và duy trì chất lượng sản phẩm đồng hồ áp suất Wise.

Cung cấp sự hài lòng cho khách hàng.

Việc quản lý và thực hiện chương trình Đảm bảo chất lượng sẽ là trách nhiệm của giám đốc QA. Ông sẽ thiết lập một mối quan hệ làm việc thỏa đáng với đại diện khách hàng được chỉ định. Đảm bảo để có sự giao tiếp tốt giữa các giám đốc QA, đại diện khách hàng và nhân viên dự án theo yêu cầu. Giám đốc điều hành được trao trách nhiệm ban đầu để thực hiện công việc chất lượng, do đó một nỗ lực đặc biệt sẽ được thực hiện để thúc đẩy quá trình đào tạo đầy đủ cho họ. Hơn nữa, các chương trình và quy định của QA sẽ được duy trì và kiểm soát bởi Giám đốc QA và Giám đốc QA sẽ làm việc độc lập với các giám đốc của các bộ phận khác.

Các điều kiện bất lợi về chất lượng sẽ được điều tra, đánh giá và sửa chữa kịp thời. Trong trường hợp phát hiện các yếu tố bất lợi cho chất lượng, nguyên nhân sẽ được xác định và hành động khắc phục sẽ được báo cáo cho các cấp quản lý thích hợp. Các hành động tiếp theo sẽ được thực hiện để xác minh việc thực hiện hành động khắc phục.

Các nguyên vật liệu không phù hợp với yêu cầu quy định, sẽ được kiểm soát để đảm bảo bố trí thích hợp và ngăn chặn việc sử dụng không đầy đủ. Các biện pháp kiểm soát sẽ cung cấp cho việc xác định, tài liệu, đánh giá, phân biệt và xử lý sự không phù hợp với các tổ chức bị ảnh hưởng.

Tất cả nhân viên trong WISE Control Inc. sẽ hỗ trợ bộ phận QA để duy trì và quảng bá Chương trình Đảm bảo Chất lượng và mọi giám đốc khác sẽ hướng dẫn nhân viên của họ nhận ra tầm quan trọng của chương trình này để mỗi nhân viên sẽ đóng góp cùng WISE Control Inc. mang đến sản phẩm đồng hồ áp suất Wise chất lượng cao cho khách hàng với giá trị vốn có của nó.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn