Các loại áp suất ( đo áp suất ) Wise, các phép đo áp suất

  31-07-2023

Các loại áp suất ( Có bốn loại phép đo áp suất )

Đo áp suất tuyệt đối: Các phép đo được thực hiện đối với áp suất tuyệt đối, đối với

Ví dụ như với áp suất khí quyển.

Đo áp suất tương đối hoặc hiệu quả: Các phép đo được thực hiện đối với áp suất môi trường xung quanh.

nói chung áp suất khí quyển.

Đo áp suất vi sai: Đây là sự khác biệt giữa hai áp lực hay còn gọi là đo chênh áp.

Đo áp suất chân không: Điều này được gọi là áp suất môi trường xung quanh, thường là áp suất khí quyển.

Người ta cũng có thể phân biệt các phép đo áp suất theo hành vi với thời gian:

Áp suất tĩnh hoặc bán tĩnh, chỉ thay đổi chậm theo thời gian. Ví dụ là áp suất khí quyển,

Các phép đo mức và áp suất nhất định trong các quá trình công nghiệp như trong hóa dầu, thực phẩm và bột giấy và ngành công nghiệp giấy.

Áp lực dao động, có thể ngẫu nhiên hoặc tuần hoàn. Ví dụ là áp lực bên trong một khẩu súng, trong một

khuôn ép nhựa, trong một xi lanh động cơ đốt trong.

Các dạng áp suất trong ứng dụng đo đồng hồ áp suất Wise

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn