Đồng hồ nhiệt độ tiếp điểm Wise T500 series

Liên hệ

Đồng hồ đo nhiệt độ có tiếp điểm điện Wise T500 Series được cài đặt với tiếp điểm điện được kích hoạt bằng con trỏ.

Đồng hồ đo nhiệt độ Wise có tiếp điểm điện T500 Series cung cấp chức năng mà mạch điện có thể được mở hoặc đóng bởi điểm đặt thủ công và được áp dụng khi tín hiệu được yêu cầu (báo động bằng âm thanh hoặc hình ảnh) để kiểm soát điện trở hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác có rơle và tiếp điểm phụ.

Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn