Đồng hồ áp suất Wise Model P336

Liên hệ

Đồng hồ áp suất Wise P336&P338 cung cấp hệ thống phanh khí kép, chỉ báo chênh lệch áp suất và nó có thể được sử dụng cho bất kỳ ứng dụng nào khác có hai áp suất độc lập được chỉ định trên một mặt số.

 

Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn