Đồng hồ áp suất màng Wise Model P710

Liên hệ

Đồng hồ áp suất màng Wise ( Đồng hồ áp suất Wise dạng màng) Model P710

Loại đồng hồ: Đồng hồ áp suất màng kết nối ren

Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 65 °C

Nhiệt độ lớn nhất: max 100 °C

Vật liệu màng: Inox 316 L SS, Monel, Hastelloy -C, Titanium ( Tùy ứng dụng cụ thể chọn vật liệu màng hợp lý)

Dải đo: -0.1 ~ 0 to -0.1 ~ 2.5 MPa

           0 ~ 0.1 to 0 ~ 35 MPa

Hỗ trợ trực tuyến