Cảm biến áp suất CS Instruments

Liên hệ

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS – CS Instruments - Đức bao gồm các model: Cảm biến áp suất CS10, CS16, CS40, CS1.6, CS100, CS250, CS400, CS-1....+15

Thông số kỹ thuật của Cảm biến áp suất CS Instruments

Tín hiệu đầu ra: 4 … 20 mA, 2 dây

Nguồn điện: 8 … 30 VDC

Giới hạn quá áp: 32 bar

  Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS – CS Instruments - Đức

  Các model cảm biến áp suất CS

  - Cảm biến áp suất CS 10: Dải đo 0-10 bar, cấp chính xác 1% hoặc 0,5 %

  - Cảm biến áp suất CS 16: Dải đo 0-16 bar, cấp chính xác 1% hoặc 0,5 %

  - Cảm biến áp suất CS 40 : Dải đo 0-40 bar, cấp chính xác 1% hoặc 0,5 %

  - Cảm biến áp suất CS1.6: Dải đo 0-1.6 bar, cấp chính xác 0,5 %

  - Cảm biến áp suất CS100: Dải đo 0-40 bar, cấp chính xác 0,5 %

  - Cảm biến áp suất CS 250: Dải đo 0- 250 bar, cấp chính xác 0,5 %

  - Cảm biến áp suất CS 400 : Dải đo 0-400 bar, cấp chính xác 0,5 %

  - Cảm biến áp suất CS -1 ….+ 15:  Dải đo -1 ….+15 bar, cấp chính xác 0,5%

  Thông số kỹ thuật của Cảm biến áp suất CS Instruments

  - Tín hiệu đầu ra: 4 … 20 mA, 2 dây

  - Nguồn điện: 8 … 30 VDC

  - Giới hạn quá áp: 32 barHỗ trợ trực tuyến