Công tắc dòng chảy Autosigma HFS-25

  26-03-2021

Tính năng của Công tắc dòng chảy HFS-25

Công tắc dòng chảy HFS-25 được thiết kế theo kiểu cánh khuấy, đặc biệt được sử dụng nhiều trong hệ thống PCCC bởi tính năng hiệu suất tốt, độ chính xác cao và có kết cấu chắc chắn.

Công tắc dòng chảy HFS-25 thích hợp dùng trong đường ống vận chuyển chất lỏng không phải là chất lỏng nguy hiểm, và có thể được sử dụng trong chất lỏng có nhiều muối hoặc clo.

Công tắc dòng chảy HFS-25 có thể dùng được ở ngoài trời nhưng cần được che chắn để bảo vệ thiết bị khỏi các tác động của thời tiết.

Nên sử dụng công tắc dòng chảy HFS-25 trong môi trường có áp suất và nhiệt độ như sau:

Lưu ý: Không được sử dụng công tắc dòng chảy HFS-25 trên các dòng chứa chất lỏng có nhiệt độ dưới 0°C

Công tắc dòng chảy HFS-25 được sử dụng như một thiết bị điều khiển với một mạch được đóng khi dòng chất lỏng vượt quá hoặc giảm xuống dưới tốc độ dòng đã điều chỉnh, các mạch khác được mở để nối dây.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến