Phụ kiện dùng cho đồng hồ nhiệt độ: thermowell, ống bảo vệ.

Công ty TNHH thiết bị HT Việt Nam nhập trực tiếp các phụ kiện bảo vệ đồng hồ nhiệt độ Wise và gia công theo yêu cầu.