rem-vai-06

Đồng hồ nhiệt độ wise - Model T521.


 

Đồng hồ nhiệt độ dạng dây Wise 

Model: T521(H), T522(H/L), T523(L), T524(H/HH), T525(L/LL), T526(H/L)

Đồng hồ nhiệt độ dạng dây Wise có tiếp điểm.