Cảm biến báo mức Wise L127, L727

Liên hệ

 

Cảm biến báo mức và độ sâu Wise

Model: L127 (Loại cáp mở rộng)

             L727 (Loại đầu chống cháy nổ)

Cảm biến đo mức và độ sâu dòng L100 với cáp thông hơi đáng tin cậy đáp ứng các yêu cầu IP68. Bộ cảm biến được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng trong đó việc truy cập để lắp đặt bị hạn chế và đo lường mức chất lỏng liên tục trong các phạm vi khác nhau đến tối đa tương đương với 350 mét áp lực nước thủy tĩnh như giếng sâu hoặc tàu lưu trữ bị chôn vùi.

Hỗ trợ trực tuyến